როდის უნდა აკრიფოთ
როდის არ უნდა აკრიფოთ
დარეკეთ მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში